Breaking News

Mansarovar Property


JDA APPROVED PLOTS NEAR MANSAROVAR
KRISHNA SAGAR {2.5Km}, KHUSHI VIHAR {3Km}, KRISHNA SAROVAR {3Km}, PEARL RIGALIYA {3Km},  CHOUDHARY RODU RAM NAGAR {3Km}, JAGDISH NAGAR(CENTURY HOME’S 3Km), VIDHAN SABHA(3Km), DADU DAYAL PATEL NAGAR(3Km),  SITA RAM VISTAR {4km}, PATRAKAR COLONY(3Km), KAILASH SAROVAR(3Km), KESHER NAGAR(Near ISKCON), HARITWAL CITY {4.5}, SHIV VIHAR {6Km}, MAHAVEER NAGAR(SANGANER), BALAJI VIHAR(NEAR SEZ, NEWTA), NARAYAN VIHAR BLOCK-Y {5Km}
KRISHNA CITY {Near Muhana Mandhi, TERMINAL MARKET 7Km}

RESIDENTIAL  -  COMMERCIAL  -  AGRICULTURE
LAND – PLOTS – FARM HOUSES- HOUSES -  FLATS
 
More info